КАКВО МОГА ДА ГЛЕДАМ

Когато купувате абонаментен план, Вие получавате достъп до телевизиите и техните предавания в страната, в която е закупен абонамента. Нетера ТВ разполага с различни права за разпространение за всеки регион и поради тази причина, на територията на други страни достъпът ви до съдържанието на Нетера ТВ може да бъде различен.

Екипът ни работи съвместно с телевизиите, за да осигури права за излъчване на пълната им програма в Интернет.

За въпроси и коментари, моля свържете се с денонощния Център за обслужване на клиенти :

neterratv

videosupport@neterra.tv

+359 2 447 25 88

(всеки работен ден от 9:00 до 18:00 GMT+2)